Швидкий старт

Швидкий старт це комплекс заходів, пов'язаний з швидким переходом зі старої програми обліку в конфігурацію платформи 1С:Підприємство 8.3. Ми навмисно не вказали, в якій саме програмний продукт Підприємство ми робимо перехід, так як це може бути будь-яка конфігурація 8 платформи.

Швидкий перехід на нову прогресивну платформу 1С:Підприємство 8.3 грунтується на декількох етапах:

1.  Проведення експрес аналізу на підприємстві для досягнення наступних цілей: 

  • Швидка підготовка вихідних даних для конфігурації нової платформи (аналіз структури аналітичних і синтетичних залишків і їх оптимізація).
  • Опис організаційної структури, склад і чисельність автоматизованих робочих місць в кожному відділі компанії на підприємстві.
  • Визначення навантаження інформаційних потоків в системі, виявлення слабких місць, і розробка методик усувають ці недоліки.
  • На підставі проведеного обстеження, для отримання оптимального варіанту, рекомендувати компанії потрібний програмний продукт для використання його в обліку («Бухгалтерський облік для України», «Управління торговим підприємством для України», «Управління Виробничим підприємством для України» та інші конфігурації платформи 1С:Підприємство 8.3), а також запропонувати рішення по ремонту та модернізації апаратного обчислювального комплекту компанії з прив'язкою до потреб нової інформаційної системи.                                                         
2.  Швидка розробка обробок для здійснення переносу первинних даних в нову інформаційну систему.
3.  Виставлення правильних параметрів у всіх системах її обліку, що відображають особливості і специфіку даного підприємства.
4. Проведення експрес - навчання в групах та індивідуально, для придбання основних навичок у використанні програмного продукту. А також отримання загального уявлення про можливості даної конфігурації на платформі 1С:Підприємство 8.3.

Дані заходи, дозволять співробітника компанії швидко освоювати впроваджуваний програмний продукт і ефективно його використовувати.

Терміни такого швидкого впровадження можуть коливатися від однієї до трьох тижнів, все залежить від розмірів компанії, її ієрархічної структури і складності методик обліку застосовуються на підприємстві, а також велику роль відіграє людський фактор.

Потенційний замовник повинен розуміти ще одну річ.

Швидкий старт - це гарний початок для компанії, яка хоче впровадити такий цікавий, але досить складний і інформаційно насичений програмний продукт як 1С:Підприємство 8.3. Він допоможе заощадити багато грошей і сил для керівництва компанії.

Швидкий старт - не є повноцінним комплексним впровадженням на підприємстві, це лише перший крок до нього. Але цей крок дає сильний поштовх в освоєнні програми і задає правильний напрямок руху вперед.